COVID 19 KAPSAMINDA 2021-2022 DÖNEMİ ETKİNLİK SALONLARI KULLANIMI

Üniversitemiz kampüslerinde bulunan etkinlik salonlarının kullanımı, 2021-22 eğitim-öğretim dönemi boyunca salgın koşulları göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esasına uygun olarak yeni düzenlemelere tabi olacaktır.  Bu düzenlemeler çerçevesinde aşağıda belirlenen önlemler bundan sonra gerçekleştirilecek tüm etkinlikler için uygulanacaktır.

 

 1. Mevcut salonlarımızın oturum kapasitesi fiziksel mesafe kurallarına göre  düzenlenmiş, süreç boyunca maksimum kapasiteleri şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Albert Long Hall / Büyük Toplantı Salonu: 200 kişi

  2. Albert Long Hall / Kriton Curi Salonu: 30 kişi

  3. Demir Demirgil Salonu: 75 kişi

  4. Özger Arnas Salonu: 25 kişi

  5. Garanti Kültür Merkezi / Ayhan Şahenk Salonu: 200 kişi

  6. Garanti Kültür Merkezi / Seminer Salonu 1: 44 kişi

  7. Garanti Kültür Merkezi / Seminer Salonu 2: 26 kişi

  8. Garanti Kültür Merkezi / Seminer Salonu 3: 17 kişi

  9. Nafi Baba Binası / 201 Nolu Sınıf: 11 kişi

  10. Nafi Baba Binası / 204 Nolu Sınıf: 14 kişi

  11. Nafi Baba Binası / 103 Nolu Salon: 19 kişi

  12. İbrahim Bodur Salonu: 83 kişi

  13. Kilyos Necmettin Tanyolaç Salonu: 80 kişi 

 2. Birden fazla etkinlik mekanına sahip olan Albert Long Hall ve Garanti Kültür Merkezi’nde aynı anda birden fazla etkinlik olması durumunda fuaye alanları kullanılmayacaktır.

 3. Aynı gün içinde aynı mekanda birden fazla etkinlik olması durumunda iki etkinliğin arasında minimum 30 dakika bulunmalı, arada kalan sürede mekan temizliği yapılmalıdır.

 4. Etkinlik mekanlarında ve toplantı odalarında su haricinde ikram yapılmayacaktır.

 5. Bulaş takibi amacıyla bilgilendirme yapılabilmesi için etkinlik/toplantı katılımcılarının kayıt altına alınması gerekmektedir.

 6. Personel ve katılımcılardan ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar içeriye alınmayacaktır. Toplantı girişlerinde ateş ölçümü talep edilebilecektir.

 7. Etkinlik mekanına maske ile girilmeli ve etkinlik boyunca uygun şekilde kullanılmalıdır. 

 8. Kayıt alma, davetiye ve biletleme işlemlerinin gerekli olduğu etkinlikler için biletleme ve davetiye basımı ile ilgili tüm aşamalar uzaktan (online ortamda) gerçekleştirilmelidir. Teması engellemek amacıyla online davetiye ve biletler etkinlik mekanı girişlerinde barkod veya karekod uygulamasıyla kontrol edilerek davetliler içeri alınmalıdır. Ödemelerde nakit kullanılmamalıdır.  

 9. Çevrim içi biletleme veya çevrim içi davetiye esnasında etkinlik sahibi tarafından organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili yazılı ve teyitli bilgilendirme yapılmalıdır. 

 10. Etkinlik mekanında kapasite aşımı olduğunda etkinlik sahibi uyarıları uygulamakla yükümlüdür.

 11. Etkinlik mekanlarına giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

 12. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır. Birden fazla etkinliğin aynı girişi kullandığı durumlarda etkinlikler arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

 13. Girişlerde güvenlik nedeniyle elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında uygun cihazlar (x-ray cihazı, el dedektörü- metal dedektörler) kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalıdır. Bu cihazların temininden organizasyon sahibi sorumludur. 

 14. Girişlerde görevli personelin (bilet satışı yapanlar, vb.) en az 1.5 metre sosyal mesafeyi koruyamaması halinde tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu siper kullanması sağlanmalıdır.

 15. Kişilerin tek tek salona alınması ve mekanların girişinde yığılmaların engellenmesi etkinlik sahiplerinin sorumluluğundadır. Bu nedenle etkinlik zamanlamalarının bu önceliklere uygun olarak planlanması gerekmektedir. 

 16. Girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, katılımcı alanlarıyla ilgili düzenlemeler ve etkinlik alanlarının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak boşaltılması konularında anonslar yapılmalıdır.

 17. Mekan dışında tüketmek şartıyla yiyecekler kapalı kutularda veya sarılı olarak katılımcılara ikram edilmelidir. Katılımcıların yiyeceklere dokunmasını engellemek için yiyecekler kesinlikle açık büfe şeklinde sunulmamalı ve usulüne uygun olarak kutulara konulan veya sarılan yiyeceklere katılımcıların dokunmasına imkan vermeden görevli personel tarafından dağıtılmalıdır.

 18. Etkinlik mekanlarındaki bekleme alanı ve bekleme salonu gibi bölümlerde içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. 

 19. Etkinlik mekan yönetiminde bir personel ve etkinlik sahibi bir personel olmak üzere toplamda en az iki personel görevlendirilerek bu kuralların uygulanması denetlenmelidir.

Katılımcılara Yönelik Alınması Gereken Önlemler 

 1. Katılımcılar COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.

 2. Katılımcıların etkinlik alanlarının girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır.

 3. Katılımcılar etkinlik alanına girerken maske takmalı ve etkinlik süresince maskelerini çıkarmamalıdır. 

 4. Katılımcıların birbirleriyle, etkinlik sahipleriyle veya etkinliğe konuk olarak gelen kişilerle fotoğraf çektirmeleri mümkün olmayacak, bu durum etkinlik sahibi tarafından katılımcılara bildirilecektir. Böylece etkinlik başlarken ve etkinlik sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılabilecektir.

 5.  Katılımcıların etkinlik alanlarına girişte uygun sırayla (en az 1 metre mesafeyle) sıra olmaları ve içeriye teker teker girmeleri sağlanmalıdır.

 6. Katılımcılar etkinlik alanlarının içinde mümkün olduğu kadar yüzeylere dokunmamalıdır. Yüzeylere dokunulduğunda el antiseptiği veya en az %80’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Dezenfektanlar etkinlik sahibi tarafından temin edilmelidir.

 7. Katılımcılara el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili bilgi ve alışkanlık kazandıracak videolar gösteri öncesinde ve aralarda sinevizyonla ve/veya küçük sunumlarla sunulmalıdır.